Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Verseny!!!

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

 

A verseny meghirdetője:

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium

 

A verseny célja:

- a magyar nyelv ápolása,

- a szövegértés mint kulcskompetencia fejlesztése,

- a helyesírás alaposabb elmélyítése,

- a tanulók nyelvi érzékenységének fokozása,

- dr. Lotz János (1913-1973) világhírű nyelvészprofesszor, az MTA tiszteletbeli tagja, a George Washington Díj kitüntetettje életének és munkásságának széles körben való megismertetése a tollbamondások és szövegértési feladatok segítségével.

A verseny során gondot fordítunk a pedagógusok szakmai továbbképzésére, a döntőn a gyakorlatban is jól használható elméleti-módszertani előadásokat szervezünk.

 

 

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

I. korcsoport: 7. osztályos általános iskolai vagy  gimnáziumi tanulók

            II. korcsoport: 8. osztályos általános iskolai vagy gimnáziumi tanulók

 

 

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:

A versenyen az általános iskolák és középiskolák 7-8. évfolyamos diákjai vehetnek részt.

 

 

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

Jelentkezhet minden tanuló, aki a fenti korcsoportban tanul.

 

 

A versenyen való részvétel kizáró okai:

- ha a tanuló a versenyfeladatok megoldását nem a megadott helyszínen és időpontban végzi

 

 

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

A helyesírás és szövegértés anyaga a NAT évfolyamonként meghatározott követelményeire épül. A felkészüléshez A magyar helyesírás szabályai 11. kiadását (Akadémiai Kiadó) ajánljuk

 

 

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím):

 

Az iskolák 2010. november 20-ig jelezzék nevezési szándékukat a lotzverseny@gmail.com e-mail címen.

 

 

Nevezési díj:         nincs           Egyes megyékben a megyei fordulóra szervezési díjat kérhetnek.

 

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

Az első forduló: 2011. december 8. (csütörtök) 14.00 – 15.30 óráig.

A forduló anyagát a jelentkező iskolák elektronikus úton (e-mailben) az országos szervezőktől kapják meg. A helyi szervezők az utasításoknak megfelelően gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. A tanulók saját iskolájukban, országosan azonos időpontban oldják meg a versenyfeladatokat. Megoldási idő: 90 perc

A feladatsort központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján a szaktanár javítja. A megadott ponthatárt elért tanulók munkáit a tanuló nevezési lapjával együtt az iskola igazgatója postázza az országos szervezőkhöz 2011. december 15-ig, akik a feladatok felüljavítása és az elért pontszámok összesítése után korcsoportonként a legeredményesebb 15-20 versenyzőt hívják meg a megyei fordulóra.

 Az országos szervezők 2012. január 16-ig értesítik a megyei fordulóba jutott versenyzők iskoláit és diákjait.

A verseny fordulóiban a tanulók írásbeli feladatokat oldanak meg (tollbamondás, szövegértési teszt, helyesírási feladatok). Az egyes fordulók feladatai 10-12 változatos feladattípust tartalmaznak, melyeket a korosztály iskolarendszerű oktatásához igazítunk. A szövegértési feladatok és tollbamondások szövegei Lotz János életéhez és munkásságához kapcsolódnak.

Második, megyei / fővárosi írásbeli forduló: 2012. február 9. (csütörtök) 14.00 – 15.30-ig. Helye: a területileg illetékes pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény által meghatározott helyszín.

A megyei forduló lebonyolításáról a versenyben közreműködő megyei pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények a szervező intézmény útmutatása alapján gondoskodnak. Megoldási idő: 90 perc. A forduló feladatlapjait javítás nélkül a szervező iskola igazgatója az országos szervezőknek ajánlott küldeményként adja fel a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium címére legkésőbb 2012. február 10-én. Az országos döntőbe a verseny második (megyei/fővárosi) fordulójában elért pontszámok összesítése alapján országosan évfolyamonként a legeredményesebb 15-20 tanulót a szervező intézmény, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium hívja be. Az érintett iskolák értesítésének határideje: 2012. február 29.

Harmadik, országos döntő: 2012. március 23-24. (péntek-szombat)

Helyszín: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, 7150 Bonyhád, Kossuth u. 4.

A döntőn való részvétel ingyenes, a versenyzők valamint a kísérő tanárok költségei (étkezési, szállás, úti) a résztvevő iskolákat terhelik.

A verseny során gondot fordítunk a pedagógusok szakmai továbbképzésére, a döntőn a gyakorlatban is jól használható elméleti-módszertani előadásokat szervezünk.

 

Az eredmények közzétételének módja:

A válogatóversenyek eredményét a szervező intézmények saját honlapjukon, az

országos döntő eredményét a www.lotzjanos.eoldal.hu honlapon tesszük közzé.

 

Díjazás:

A megyei és fővárosi versenyeken minden résztvevő emléklapot, az 1-3. helyezett diákok  oklevelet kapnak.

Az országos döntőn a következő jutalmakat osztjuk ki:

      -  emléklap és jutalomkönyv minden évfolyamon az 11-20. helyezett diákoknak,

     -  oklevél és jutalomkönyv minden évfolyamon az 1-10. helyezett diákoknak, valamint felkészítő tanáraiknak.

 

A szervezők elérhetősége (név, levelezési cím, email cím, honlap):

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, 7150 Bonyhád, Kossuth u. 4. Szervező: Lenczné Vrbovszki Judit, tel: 74/451-719, fax: 74/550-174, mobil: 20/824-6965

e-mail: lotzverseny@gmail.com , weboldal: www.lotzjanos.eoldal.hu