Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


  Kedves Látogatók!

Önök a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Lotz János anyanyelvi szakkörének honlapját látják. Köszöntöm Önöket.

Lenczné Vrbovszki Judit, a gimnázium tehetségmenedzsere vagyok.

-------------------

Lotz János szövegértési és helyesírási verseny magyarországi és határon túli

4., 7-8-9-10. évfolyamos diákoknak

 

Versenykiírás a 2017/18-es tanévre

 

A verseny meghirdetője:

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Kiváló Akkreditált Tehetségpont

A verseny célja:

- a magyar nyelv ápolása,

- a szövegértés mint kulcskompetencia fejlesztése,

- a helyesírás alaposabb elmélyítése,

- a tanulók nyelvi érzékenységének fokozása,

- dr. Lotz János (1913-1973) világhírű nyelvészprofesszor, az MTA tiszteletbeli tagja, a George Washington Díj kitüntetettje életének és munkásságának széles körben való megismertetése a tollbamondások és szövegértési feladatok segítségével.

További célok:

- a pontos fogalomhasználat kialakítása, a szókincs fejlesztése,

- a vázlatkészítés fortélyainak elsajátítása,

- állítások valóságtartalmának vizsgálata,

- tartalmi összefoglaló készítése,

- alapvető logikai viszonyok feltárása indoklással (ok-okozati összefüggések),

- érvelési feladat: véleményformálás, indoklás a háttértudás mozgósításával,

- megfigyelési képességek felhasználása,

- a vizuális kommunikációs szerepek felismerése,

- a képi és verbális ismeretek összehangolása,

- nyelvi kreativitás ösztönzése.

 

A verseny során gondot fordítunk a pedagógusok szakmai továbbképzésére, a döntőn a gyakorlatban is jól használható elméleti-módszertani előadásokat szervezünk.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

I. korcsoport általános iskola 4. osztályos tanulói ( Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom, Pest, Somogy, Tolna és Veszprém megyében.)

II. korcsoport: 7. osztályos általános iskolai vagy gimnáziumi tanulók

            III. korcsoport: 8. osztályos általános iskolai vagy gimnáziumi tanulók

            IV. korcsoport: 9. osztályos tanulók

            V. korcsoport: 10. osztályos tanulók

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:

A versenyen az általános iskolák 4. évfolyamos,  általános- és középiskolák 7-8. évfolyamos diákjai, valamint a középiskolák 9-10. évfolyamos diákjai vehetnek részt.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

Jelentkezhet minden tanuló, aki a fenti korcsoportban tanul.

A versenyen való részvétel kizáró okai:

- ha a tanuló a versenyfeladatok megoldását nem a megadott helyszínen és időpontban végzi

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

A helyesírás és szövegértés anyaga a NAT évfolyamonként meghatározott követelményeire épül. A felkészüléshez A magyar helyesírás szabályai 12. kiadását (Akadémiai Kiadó) ajánljuk.

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/sajtoszoba/A_magyar_helyesiras_szabalyai_Valtozasok.pdf

A nevezés módja, határideje

Az iskolák 2017. november 18-ig jelezzék nevezési szándékukat a következő linken:

http://www.pseg.hu/?page_id=53

Ezen a linken előző évek feladatait is megtalálják.

Nevezési díj:         nincs          

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

Az első forduló: 2017. november 23. (csütörtök) 14.00 – 15.30 óráig.

A forduló anyagát a jelentkező iskolák elektronikus úton (e-mailben) az országos szervezőktől kapják meg 2017. november 21-én, kedden. A helyi szervezők az utasításoknak megfelelően gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. A tanulók saját iskolájukban, országosan azonos időpontban oldják meg a versenyfeladatokat. Megoldási idő: 90 perc

A feladatsort központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján a szaktanár javítja. A megadott ponthatárt elért tanulókat a verseny honlapján regisztrálni kell, majd feladatlapjaikat az iskola igazgatója postázza az országos szervezőkhöz 2017. november 30-ig (beérkezési határidő). A feladatok felüljavítása és az elért pontszámok összesítése után korcsoportonként a legeredményesebb 20-25 versenyzőt hívják meg a megyei fordulóra.

 Az országos szervezők 2017. december 15-ig értesítik a megyei fordulóba jutott versenyzők iskoláit és diákjait a verseny honlapján keresztül, http://www.pseg.hu/?page_id=53.

A verseny fordulóiban a tanulók írásbeli feladatokat oldanak meg (tollbamondás, szövegértési, helyesírási feladatok). Az egyes fordulók feladatai 7-9 változatos feladattípust tartalmaznak, melyeket a korosztály iskolarendszerű oktatásához igazítunk. A szövegértési feladatok és tollbamondások szövegei Lotz János életéhez és munkásságához kapcsolódnak. Előző évek feladatait a http://www.pseg.hu/?page_id=53 oldalon találják meg.

Második, megyei / fővárosi írásbeli forduló: 2018. január 25. (csütörtök) 14.00 – 15.30-ig.

Helye : az országos szervezők által felkért iskolák minden megyében.

A megyei forduló lebonyolításáról a versenyben közreműködő intézmények a szervező intézmény útmutatása alapján gondoskodnak. Megoldási idő: 90 perc. A forduló feladatlapjait javítás nélkül a szervező iskola igazgatója az országos szervezőknek ajánlott küldeményként adja fel a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium címére legkésőbb 2018. január 26-án. Az országos döntőbe a verseny második (megyei/fővárosi) fordulójában elért pontszámok összesítése alapján országosan évfolyamonként a legeredményesebb 20-25 tanulót a szervező intézmény, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium hívja be. Az érintett iskolák értesítésének határideje: 2018. február 15. a verseny honlapján keresztül. http://www.pseg.hu/?page_id=53

Harmadik, országos döntő: 2018. március 23-24. (péntek-szombat)

Helyszín: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, 7150 Bonyhád, Kossuth u. 4.

A döntőn való részvétel ingyenes, a versenyzők valamint a kísérő tanárok költségei (étkezési, szállás, úti) a résztvevő iskolákat terhelik.

A verseny során gondot fordítunk a pedagógusok szakmai továbbképzésére, a döntőn a gyakorlatban is jól használható elméleti-módszertani előadásokat szervezünk.

Az eredmények közzétételének módja:

A válogatóversenyek eredményét a szervező intézmények saját honlapjukon, az

országos döntő eredményét a http://www.pseg.hu/?page_id=53 honlapon tesszük közzé.

Díjazás:

A megyei és fővárosi versenyeken minden résztvevő emléklapot, az 1-3. helyezett diákok  oklevelet kapnak.

Az országos döntőn a következő jutalmakat osztjuk ki:

      -   emléklap és jutalomkönyv minden évfolyamon az 11-20. helyezett diákoknak,

      -   oklevél és jutalomkönyv minden évfolyamon az 1-10. helyezett diákoknak, valamint emléklap a felkészítő tanároknak.

    

A szervezők elérhetősége:

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, 7150 Bonyhád, Kossuth u. 4. Szervező: Lenczné Vrbovszki Judit, tel: 74/451-719, fax: 74/550-174, mobil: 20/824-6965

e-mail: lotzverseny@gmail.com ,

weboldal: http://www.pseg.hu/?page_id=53 Előző évek feladatai szintén itt találhatók.